หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ม.มหิดล ขยายเวลาตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจใน ม.

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 01 ก.ค. 2016 2:27 pm
โดย info
เนื่องจากที่ผ่านมายังคงมีผู้ตอบแบบทดสอบเป็นจำนวนน้อย ทำให้มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานได้
จึงขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมตอบแบบทดสอบ Online ได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/pr/survey
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

g5n27u9x

โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 24 มิ.ย. 2017 2:26 pm
โดย Erickcrobe