สื่อการสอน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์   l ภาควิชาเภสัชวิทยา
   
     
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
DTPM344
ยารักษาโรคเบาหวาน 
รศ. ดร. ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ
-
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017