สื่อการสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
  ทพกย 233
  (จุลกายวิภาค1)
  Cartilage
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์
  Cartilage
 
  DTAN 231   (Embryology)
  Development of pharyngeal arche
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์
-
 
  DTAN 232
  Oral Cavity
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์
-
 
  ทพกย 232
  Objective
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์
-
         
  ทพกย 251   Abjection and Online of Content
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์  Abdominal wall and diaphragm and peritoneum
-
         
  ทพกย 242
  Gross Structure of brain and Spinal cord   อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์
 Gross Structure of brain and Spinal cord
-
         
  DTAN243   Objectives and Outline of Contents
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์  Salivary glands
-
         
  DTAN243   Objectives and Outline of Contents
  อ.ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์   Palate and Temporomandibular Joint
-
         
  DTAN 232
  Gross Anatomy I
  ผศ. ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

  
  - กระดูกและข้อต่อ

  - กะโหลกศีรษะ

  - ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว

  - ขั้นแนะนำและโครงสร้างทั่วไปของร่างกาย

  - ระบบประสาทอัตโนมัติ1,2

  - แอ่งขมับและแอ่งใต้ขมับ

-
 
  DTAN 233
  Microanatomy I
  ผศ. ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ


  - เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium)

  - เนื้อเยื่อต่อม (Gland)

  - เนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด (Hemopoietic tissue)

-
   
  DTAN 231
  Embryology
  อ.ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล 

  - การพัฒนาของระบบกล้ามเนื้อ

  - การเจริญของตัวอ่อน อายุ 4-8 สัปดาห์
-
 
   
  DTAN 231
  Gross Anatomy I
  อ.ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล 

  - ตาและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

  - เยื่อหุ้มสมองและโพรงเลือดดำ

-
 
   
  DTAN 231   Embryology   ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์
  -
ระยะทารกในครรภ์ ช่วงสัปดาห์ที่ 9 ถึงครบกำหนดคลอด

  - การพัฒนาของระบบประสาท

  - การพัฒนาของอวัยวะรับรู้พิเศษ

-
         
  DTAN 232   Gross anatomy 1   ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์


  -
โครงสร้างชั้นตื้นและพังผืดของคอ 

  - โครงสร้างชั้นลึกของคอ

  -  เส้นประสาทสมอง

-
         
  DTAN 233   Microanatomy 1   ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์


  - เนื้อเยื่อประสาท 1 และ 2

  - เยื่อเมือกช่องปากและลิ้น

         
  DTAN 233   Microanatomy I   อ.ดร. จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล    - เม็ดเลือดและองค์ประกอบของเลือด  
         
  DTAN 251   Gross anatomy 2   ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์   การระบายน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและคอ  
         
  DTAN 231


 การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต
 Development of the Circulator System

 การพัฒนาระบบทางเดินหายใจ
 Development of the Respiratory System

  ผศ. ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ   - การพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต

  - การพัฒนาระบบทางเดินหายใจ
 
         
         
         
         
         
         

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017