สื่อการสอน ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
DTAD 541
  Comprehensive Dental Care: Data Collection   ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท์
     
DTAD 441
  Comprehensive Dental Care: Multidisciplinary Approach
  ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท์
     
DTAD 706
  Laser Periodontal Therapy   ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท์
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017