สื่อการสอน ภาควิทยาวิทยาระบบบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์   l  ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
   
   
 
   
รายวิชา
หัวข้อการสอน
โดย
Document
สือมัลติมิเดีย
         
DTGN 541
  Functional Occlusal Analysis on
  Mounted Diagnostic Casts
  ศ.คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
 -
  functional.pdf
         
DTMS 242
  Cusp Placement 2557   ศ.คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
-
  cusp placement2014-new.pdf
         
DTGN 541
  Treatment of Occlusion   ศ.คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
-
  Trauma from Occlusion & Occlusal Therapy
         
DTIN 210
  Dental  Anatomy : Introduction, Nomenelature
  chronology  of  tooth  Eruption
  Clinical  Prof. NAttaya  Asawaworarit  
         
DTMS 233
  การเรียกชื่อฟัน     ศ.คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
-
   Deciduous Teeth
   
   Permanent Teeth
 
DTDA 101
 
MTRD 334
         
DTIN 226
 Cusp placement & Dental stability  Clinical Prof. Nattaya Asawaworarit
-
  Cusp placement & Dental stability
         
DTMS 234
  Dental  Anatomy  Laboratory   ผศ. ธัช อิทธิกุล
-
  คู่มือปฏิบัติการ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
 
DTMS 234
         
DTMS 243
  เกณฑ์การตรวจงานสำหรับนักศึกษา   ผศ. สุนี  พงศ์โรจน์เผ่า   
       
DTMS 243
  เกณฑ์การตรวจงานสำหรับอาจารย์   ผศ. สุนี  พงศ์โรจน์เผ่า  
   
 
DTMS 243
  คู่มือรายวิชา ทพรบ 243   ผศ. สุนี  พงศ์โรจน์เผ่า  
         
DTIN 210
  DENTAL ANATOMY  (สำหรับ น.ศ.ปี 2)   ศ.คลินิก ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
  Dental Anatomy
 
DTMS 233
 
       
 
 

 

 

 

 

 

   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017