คู่มือปฎิบัติการทางคลินิก
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน  
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว  
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก  
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
       
       
       
       
       
   


สื่อการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
พัฒนาโดย หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักงานการศึกษาและวิชาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ชั้น4
Copyright © Mahidol University Faculty of Dentistry 2017