ผู้จัดทำ
สนับสนุนการเผยแพร่ โดย อ.เรดา  เกษตรสุวรรณ
ตัดต่อวิดีโอ โดย อุทัย  สาริการิ่น , สุวรรณี  ตั้งไพศาลกิจ
ผสมสื่อและเผยแพร่ โดย ภานุวัฒน์  สุทธิบูรณ์
หนังสือภาพชุดนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้น
ปีที่ผลิต กุมภาพันธ์ 2557